HOURS:  5 -8PM
ADDRESS:
244/175 Lanna Pinery Home,
T.Nongkwai A. Hangdong, Chiang
Mai,Thailand 50230
CONTACT US:
Mail: order@fajitaschiangmai.com
Tel: 090-3184856
Line: fajitaschiangmai
Facebook:
fajitasrestaurantchiangmai
2016 Fajitas - American and Mexican restaurant Chiang Mai Thailand
FAJITAS
Tex Mex Takeaway Restaurant